СЪВРЕМЕННИ АВТОМАТИЗИРАНИ ДОИЛНИ ЗАЛИ

С новия обемен млекоизмервател iMilk600 (сертифициран от ICAR с точност от 0,5 %) можем да изграждаме нови или да реконструираме стари доилни зали с различни конфигурации:

- безжична идентификация на животните с програмна система за мениджмънт на стадото от офис компютър или смартфон;

- системата за мениджмънт на стадото осигурява периодичен контрол на стадото и здравето на животните чрез дълбок  статистически анализ на събраната база данни;

- системата за мениджмънт на стадото извършва контрол на мл. продуктивност, открива мастити в ранен стадии, изчислява точния момент на осеменяване на всяко животно, следи календара на кравата и съответните ветеринарни дейности.