Млекозаместители и хранителни добавки

Благодарение на строгият предварителен подбор на суровини на входа на производствената си база, Frabes е в състояние да предложи висококачествени италиански продукти. Всички фуражни линии се изследват и създават въз основа на различните нужди на животните, формулирани така, чеда осигуряват бърз и правилен растеж, с балансирана и правилна диета.

Цена