НОВО! Комбинация на мултискреперна система с напречен обиколен верижно-планков транспортьор с крайна фаза-оборска тор. Перфектно проектирана и реализирана торова инсталация от техническия екип на Алфа-Микс!